ร้านพอพาณิช

จำหน่ายข้าวสาร หอมกระเทียม ปลีก - ส่ง
บริการส่งถึงหน้าบ้านท่าน ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อเรา

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ

เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ชาวนาไทยในแทบล้านนา ซึ่งกินข้าวเหนียวเป็นหลัก ผู้มีนาส่วนมาก ปลูกข้าวเหนียวคุณภาพดี คือ เมล็ดเล็ก เรียวยาว นุ่ม มีกลิ่นหอม

ข้าวขาว

ข้าวขาว

ข้าวขาวที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปมีหลายพันธุ์ เช่น ข้าวเสาไห้สระบุรี ข้าวเหนียวกอเดียว ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองประทิว ฯลฯ

สินค้า

ข้าวหอมมะลิคัดใหม่

ข้าวหอมมะลิคัดใหม่

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวมะลิผสมประทุม

ข้าวมะลิผสมประทุม

ข้าว กข.ใหม่

ข้าว กข.ใหม่

ข้าวเกษตร แคนทอง

ข้าวเกษตร แคนทอง

ข้าวซาห่อ มะลิหัก 3 ส่วน

ข้าวซาห่อ มะลิหัก 3 ส่วน

บริการ

บริการร้านพอพาณิช

ร้านพอพาณิช

จำหน่ายข้าวสาร หอมกระเทียม ปลีก - ส่ง บริการส่งถึงหน้าบ้านท่าน ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้านพอพาณิชเป็นตัวแทนแหล่งข้าวสารคุณภาพดี ส่งมาจากภาคอีสาน และภาคเหนือของประเทศไทย จึงมันใจได้ว่าข้าวที่เราขายนั้นมีคุณภาพ อร่อย หุงขึ้นหม้อ มีข้าวสารหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกรับประทาน ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ, ข้าวขาว, ข้าวมะลิผสมประทุม, ข้าว กข.ใหม่ และข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นต้น

ทางร้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ให้บริการข้าวสารแก่ท่านที่อาศัยอยู่ในบริเวณ อำเภอ บางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง ทางร้านยินดีบริการส่งถึงที่ หน้าบ้านของท่านในกรณีที่ท่านสั่งสินค้าของเราตั้งแต่ 15 กก. ขึ้นไป

เกี่ยวกับเรา

ใส่ใจบริการ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ร้านพอพาณิช ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการจำหน่ายข้าวคุณภาพ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และช่วยเหลือชาวนา เพื่อช่วยในการระบายสินค้า ข้าวสาร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ร้านเราจะได้รับการตอบรับที่ดี และเราก็จะตั้งใจบริการให้ดีที่สุด

ติดต่อเรา

ร้านพอพาณิช

66/7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบศีรีขันธ์ 77140

⏰ เปิดบริการ : เวลา 6.00 – 20.00 น.
🛎 เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันอาทิตย์